k.ú.: 698300 - Moldava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567728 - Moldava NUTS5 CZ0426567728
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42131 - Duchcov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 161691
zahrada 18 10200
travní p. 224 4547078
lesní poz les s budovou 2 164
lesní poz les(ne hospodář) 48 2352117
lesní poz 6 342403
vodní pl. nádrž umělá 11 30354
vodní pl. tok přirozený 10 10307
vodní pl. tok umělý 8 1340
zast. pl. zbořeniště 9 2280
zast. pl. 165 48150
ostat.pl. dráha 8 79530
ostat.pl. jiná plocha 63 260273
ostat.pl. manipulační pl. 32 63659
ostat.pl. neplodná půda 90 556042
ostat.pl. ostat.komunikace 94 128436
ostat.pl. pohřeb. 1 2643
ostat.pl. silnice 10 44468
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 27563
ostat.pl. zeleň 3 5418
Celkem KN 834 8674116
Par. KMD 834 8674116
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 9
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 27
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 161
obč.z. byt 1
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 2
LV 167
spoluvlastník 202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2011
S-SK GS 1:2880 1842 29.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 18.05.2022 12:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.