k.ú.: 698326 - Oldřiš u Moldavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567728 - Moldava NUTS5 CZ0426567728
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42131 - Duchcov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 32 1596368
lesní poz les(ne hospodář) 11 850484
lesní poz 2 1427
zast. pl. zbořeniště 1 320
zast. pl. 2 434
ostat.pl. jiná plocha 1 2617
ostat.pl. neplodná půda 7 8877
ostat.pl. ostat.komunikace 11 16062
ostat.pl. pohřeb. 1 20
ostat.pl. silnice 1 13998
Celkem KN 69 2490607
Par. KMD 69 2490607
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 1
LV 13
spoluvlastník 18

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2010
S-SK GS 1:2880 1842 29.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 16.05.2022 17:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.