k.ú.: 698342 - Holičky u Chrudimi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571873 - Morašice NUTS5 CZ0531571873
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 208385
zahrada 71 54957
ovoc. sad 5 14504
travní p. 78 178601
lesní poz 69 1751050
vodní pl. nádrž přírodní 1 752
vodní pl. rybník 2 19848
vodní pl. tok přirozený 8 7903
zast. pl. zbořeniště 1 1008
zast. pl. 76 18622
ostat.pl. jiná plocha 19 15039
ostat.pl. manipulační pl. 2 694
ostat.pl. neplodná půda 16 35531
ostat.pl. ostat.komunikace 35 34814
ostat.pl. silnice 3 22608
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 7474
Celkem KN 475 2371790
Par. KMD 475 2371790
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 73
LV 109
spoluvlastník 170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.01.2012
S-SK GS 1:2880 1839 03.01.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 08:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.