k.ú.: 698393 - Lažany u Litomyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578428 - Morašice NUTS5 CZ0533578428
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 105 2087553
zahrada 55 40329
travní p. 23 68175
lesní poz 43 234825
vodní pl. nádrž umělá 1 1950
vodní pl. tok přirozený 13 6298
zast. pl. zbořeniště 2 516
zast. pl. 38 18515
ostat.pl. jiná plocha 5 3170
ostat.pl. manipulační pl. 7 2894
ostat.pl. neplodná půda 12 11548
ostat.pl. ostat.komunikace 52 31650
ostat.pl. silnice 5 35836
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2894
ostat.pl. zeleň 2 2120
Celkem KN 364 2548273
Par. KMD 364 2548273
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 37
LV 67
spoluvlastník 92

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.01.2015
KM-D 1:2880 11.05.2001 15.01.2015
S-SK GS 1:2880 1839 11.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 22.05.2022 18:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.