k.ú.: 698415 - Nová Sídla - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572608 - Nová Sídla NUTS5 CZ0533572608
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 217 1729288
zahrada 192 114433
ovoc. sad 7 20140
travní p. 224 549275
lesní poz 24 275663
vodní pl. nádrž umělá 1 241
vodní pl. tok přirozený 4 10989
vodní pl. tok umělý 18 4411
zast. pl. zbořeniště 1 403
zast. pl. 169 56696
ostat.pl. jiná plocha 29 12243
ostat.pl. manipulační pl. 31 60476
ostat.pl. neplodná půda 3 2207
ostat.pl. ostat.komunikace 143 68073
ostat.pl. pohřeb. 1 3743
ostat.pl. silnice 10 38425
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2453
Celkem KN 1075 2949159
Par. KMD 1075 2949159
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 162
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 238
spoluvlastník 500

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2015
KM-D 1:2880 30.03.2001 08.12.2015
S-SK GS 1:2880 1824 30.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 08:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.