k.ú.: 698423 - Řikovice u Litomyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578428 - Morašice NUTS5 CZ0533578428
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 125 1875944
zahrada 138 92309
ovoc. sad 16 19774
travní p. 172 419396
lesní poz 17 20112
vodní pl. nádrž umělá 5 35365
vodní pl. tok přirozený 22 13996
vodní pl. tok umělý 2 801
vodní pl. zamokřená pl. 2 1179
zast. pl. společný dvůr 1 198
zast. pl. zbořeniště 6 782
zast. pl. 107 32105
ostat.pl. jiná plocha 38 21946
ostat.pl. manipulační pl. 110 62675
ostat.pl. neplodná půda 11 21619
ostat.pl. ostat.komunikace 13 11223
ostat.pl. silnice 37 51715
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5415
ostat.pl. zeleň 1 91
Celkem KN 825 2686645
Par. KMD 825 2686645
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. rod.dům 43
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 104
LV 157
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.02.2016
KM-D 1:2880 11.05.2001 18.02.2016
S-SK GS 1:2880 1839 11.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.05.2022 13:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.