k.ú.: 698466 - Morašice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594474 - Morašice NUTS5 CZ0647594474
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2120 4804799
vinice 2 666
zahrada 96 52129
ovoc. sad 35 8547
travní p. 48 15422
lesní poz 361 312931
vodní pl. tok přirozený 1 279
vodní pl. tok umělý 2 558
zast. pl. společný dvůr 1 66
zast. pl. zbořeniště 2 371
zast. pl. 209 80093
ostat.pl. jiná plocha 46 8040
ostat.pl. manipulační pl. 49 37666
ostat.pl. neplodná půda 138 61183
ostat.pl. ostat.komunikace 1087 161814
ostat.pl. pohřeb. 1 1921
ostat.pl. silnice 5 31945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5593
ostat.pl. zeleň 1 83
Celkem KN 4208 5584106
Par. DKM 1 209
Par. KMD 4207 5583897
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 15
Celkem BUD 186
LV 308
spoluvlastník 451

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.02.2014
S-SK ŠS 1:2880 1824 05.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 24.05.2022 16:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.