k.ú.: 698474 - Moravanský - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575399 - Moravany NUTS5 CZ0532575399
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 3442
orná půda 405 1433490
zahrada 75 50870
ovoc. sad 1 3425
travní p. 1 356
lesní poz 16 13451
vodní pl. tok umělý 163 35468
zast. pl. 59 29224
ostat.pl. jiná plocha 3 3563
ostat.pl. manipulační pl. 2 4766
ostat.pl. ostat.komunikace 25 17699
ostat.pl. silnice 7 17353
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2653
Celkem KN 763 1615760
Par. DKM 166 106076
Par. KMD 597 1509684
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 44
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 58
LV 136
spoluvlastník 191

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2017
KMD 1:1000 05.12.2008
S-SK GS 1:2880 1839 05.12.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 24.05.2022 17:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.