k.ú.: 698491 - Platěnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575399 - Moravany NUTS5 CZ0532575399
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 505 2902622
zahrada 152 80755
ovoc. sad 4 17805
travní p. 105 340705
lesní poz 9 12282
vodní pl. rybník 1 1133
vodní pl. tok přirozený 6 2804
vodní pl. tok umělý 52 31613
vodní pl. zamokřená pl. 7 100839
zast. pl. zbořeniště 3 1010
zast. pl. 158 83333
ostat.pl. dráha 9 50995
ostat.pl. jiná plocha 16 20879
ostat.pl. manipulační pl. 13 14307
ostat.pl. neplodná půda 14 12562
ostat.pl. ostat.komunikace 86 91180
ostat.pl. pohřeb. 2 2325
ostat.pl. silnice 14 44646
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3914
ostat.pl. zeleň 2 2615
Celkem KN 1159 3818324
Par. KMD 1159 3818324
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 93
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 154
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 222
spoluvlastník 337

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2008
S-SK GS 1:2880 1839 15.12.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 22.05.2022 18:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.