k.ú.: 698504 - Moravany u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583413 - Moravany NUTS5 CZ0643583413
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2114 4803616
vinice 1 3093
zahrada 481 188010
ovoc. sad 243 74208
travní p. 69 73732
lesní poz les s budovou 31 1145
lesní poz 70 501227
vodní pl. nádrž umělá 1 217
vodní pl. tok přirozený 10 16761
vodní pl. tok umělý 7 6397
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 32
zast. pl. společný dvůr 6 986
zast. pl. zbořeniště 5 3644
zast. pl. 1285 324635
ostat.pl. jiná plocha 673 148916
ostat.pl. manipulační pl. 120 86361
ostat.pl. neplodná půda 248 75775
ostat.pl. ostat.komunikace 355 219266
ostat.pl. pohřeb. 1 1295
ostat.pl. silnice 9 51706
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 4247
ostat.pl. zeleň 202 50254
Celkem KN 5942 6635523
Par. DKM 5942 6635523
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 208
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 692
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 28
č.e. jiná st. 31
č.e. rod.rekr 83
č.e. tech.vyb 2
č.e. zem.stav 32
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 6
Celkem BUD 1286
byt.z. byt 69
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 415
obč.z. garáž 161
Celkem JED 651
LV 2284
spoluvlastník 3579

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.03.2010
Ins. A 1:1000 04.09.1931 29.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 17:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.