k.ú.: 698521 - Moravany u Kyjova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586391 - Moravany NUTS5 CZ0645586391
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2348 3149687
vinice 1015 147245
zahrada 292 206410
ovoc. sad 39 85419
travní p. 289 194711
lesní poz les s budovou 8 337
lesní poz 406 6548285
vodní pl. nádrž přírodní 5 4638
vodní pl. tok přirozený 4 7064
vodní pl. tok umělý 291 26369
vodní pl. zamokřená pl. 1 6597
zast. pl. zbořeniště 25 4890
zast. pl. 663 137756
ostat.pl. jiná plocha 233 63493
ostat.pl. manipulační pl. 93 45059
ostat.pl. neplodná půda 93 37639
ostat.pl. ostat.komunikace 414 142962
ostat.pl. silnice 11 76879
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 16056
ostat.pl. zeleň 48 13336
Celkem KN 6292 10914832
Par. DKM 286 793069
Par. KMD 6006 10121763
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 230
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.e. bydlení 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 209
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.used 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 95
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 624
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 996
spoluvlastník 1451

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.02.2018 1:1000 02.03.2018 *)
KMD 1:1000 06.10.2017
DKM-KPÚ 16.12.2011 1:1000 16.12.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 02.03.2018 28.02.1824 Na malé části k.ú. je vedena mapa sáhová v S-SK, která bude digitalizována změnou katastrální hranice při KPÚ v k.ú. Kostelec u Kyjova


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 18.05.2022 08:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.