k.ú.: 698547 - Pikárec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 549916 - Pikárec NUTS5 CZ0635549916
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 2692272
zahrada 188 156700
ovoc. sad 3 8397
travní p. 145 854369
lesní poz les s budovou 3 139
lesní poz 169 3622348
vodní pl. nádrž umělá 16 14756
vodní pl. rybník 29 558292
vodní pl. tok přirozený 8 4116
vodní pl. tok umělý 13 5810
vodní pl. zamokřená pl. 5 8440
zast. pl. zbořeniště 1 277
zast. pl. 238 87777
ostat.pl. jiná plocha 134 103492
ostat.pl. manipulační pl. 34 47859
ostat.pl. neplodná půda 28 33015
ostat.pl. ostat.komunikace 108 167319
ostat.pl. silnice 11 48376
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5214
ostat.pl. zeleň 25 37713
Celkem KN 1337 8456681
Par. DKM 1181 4867678
Par. KMD 156 3589003
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 101
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 13
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če zem.stav 33
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 227
byt.z. byt 5
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 9
LV 197
spoluvlastník 258

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.08.2018
KMD 1:1000 12.09.2017
DKM-KPÚ 1:1000 04.05.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 28.08.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 07:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.