k.ú.: 698555 - Radkov u Moravce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 549924 - Radkov NUTS5 CZ0635549924
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 515 2911605
zahrada 153 107822
ovoc. sad 2 7143
travní p. 144 275997
lesní poz 46 278280
vodní pl. nádrž umělá 3 3735
vodní pl. rybník 9 180633
zast. pl. společný dvůr 2 1673
zast. pl. zbořeniště 2 255
zast. pl. 128 54168
ostat.pl. jiná plocha 46 24716
ostat.pl. manipulační pl. 13 10345
ostat.pl. neplodná půda 26 8484
ostat.pl. ostat.komunikace 92 86627
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4091
ostat.pl. zeleň 2 965
Celkem KN 1184 3956539
Par. KMD 1184 3956539
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 63
č.p. zem.used 20
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 127
LV 128
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 13.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 21:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.