k.ú.: 698580 - Moraveč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548405 - Moraveč NUTS5 CZ0633548405
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 210 4230394
zahrada 133 94610
travní p. 177 1404672
lesní poz 270 2529674
vodní pl. rybník 11 69612
vodní pl. tok přirozený 13 32535
vodní pl. tok umělý 8 11060
vodní pl. zamokřená pl. 9 10687
zast. pl. společný dvůr 5 625
zast. pl. zbořeniště 1 101
zast. pl. 194 90147
ostat.pl. jiná plocha 95 98747
ostat.pl. manipulační pl. 27 54236
ostat.pl. neplodná půda 11 19355
ostat.pl. ostat.komunikace 137 275325
ostat.pl. pohřeb. 1 1947
ostat.pl. silnice 3 7563
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 18065
ostat.pl. zeleň 15 61253
Celkem KN 1323 9010608
Par. DKM 1323 9010608
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 111
č.p. rod.rekr 5
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 20
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 181
LV 271
spoluvlastník 399

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.08.2002
DKM-KPÚ 04.01.2001 1:1000 28.02.2001 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1829 01.08.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 23:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.