k.ú.: 698601 - Moravice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 569097 - Moravice NUTS5 CZ0805569097
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8122 - Vítkov
Pověřený obecní úřad 81221 - Vítkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1087 5021201
zahrada 198 104112
travní p. 522 1102792
lesní poz les s budovou 4 142
lesní poz 450 4271782
vodní pl. nádrž umělá 5 8863
vodní pl. tok přirozený 55 43536
vodní pl. tok umělý 8 1267
zast. pl. zbořeniště 26 9879
zast. pl. 260 79594
ostat.pl. jiná plocha 202 116362
ostat.pl. manipulační pl. 25 39649
ostat.pl. neplodná půda 26 17015
ostat.pl. ostat.komunikace 140 182012
ostat.pl. pohřeb. 2 7715
ostat.pl. silnice 3 69342
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 46 29016
ostat.pl. zeleň 2 1536
Celkem KN 3061 11105815
Par. KMD 3061 11105815
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 100
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 91
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 8
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 256
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 14
Celkem JED 17
LV 299
spoluvlastník 364

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 10.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 17.05.2022 16:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.