k.ú.: 698679 - Morávka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598445 - Morávka NUTS5 CZ0802598445
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 455 972985
zahrada 551 555046
travní p. 3282 9261987
lesní poz ostat.komunikace 1 257
lesní poz sport.a rekr.pl. 1 12155
lesní poz 2492 72473898
vodní pl. nádrž přírodní 1 242
vodní pl. nádrž umělá 11 810954
vodní pl. rybník 7 3956
vodní pl. tok přirozený 181 587742
vodní pl. tok umělý 14 9128
vodní pl. zamokřená pl. 21 31963
zast. pl. zbořeniště 55 8782
zast. pl. 1830 336658
ostat.pl. jiná plocha 482 423941
ostat.pl. manipulační pl. 16 40224
ostat.pl. neplodná půda 873 854397
ostat.pl. ostat.komunikace 766 736635
ostat.pl. pohřeb. 1 427
ostat.pl. silnice 14 135296
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 32381
ostat.pl. zeleň 9 6275
Celkem KN 11074 87295329
Par. KMD 11074 87295329
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 13
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 22
č.p. rod.dům 585
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 778
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 153
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če zem.stav 163
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo přehrada 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 1812
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 1894
spoluvlastník 2639

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 11.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 17.05.2022 16:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.