k.ú.: 698679 - Morávka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598445 - Morávka NUTS5 CZ0802598445
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 449 975731
zahrada 550 552303
travní p. 3249 9232690
lesní poz ostat.komunikace 1 257
lesní poz sport.a rekr.pl. 1 12155
lesní poz 2453 72437412
vodní pl. nádrž přírodní 1 242
vodní pl. nádrž umělá 11 810954
vodní pl. rybník 7 3956
vodní pl. tok přirozený 194 587742
vodní pl. tok umělý 14 9128
vodní pl. zamokřená pl. 21 31963
zast. pl. zbořeniště 57 9205
zast. pl. 1803 335930
ostat.pl. jiná plocha 462 426815
ostat.pl. manipulační pl. 16 40224
ostat.pl. neplodná půda 893 896751
ostat.pl. ostat.komunikace 774 756598
ostat.pl. pohřeb. 1 427
ostat.pl. silnice 14 135296
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 32381
ostat.pl. zeleň 9 6275
Celkem KN 10991 87294435
Par. KMD 10991 87294435
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 14
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 23
č.p. rod.dům 564
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 783
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 144
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če zem.stav 160
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo přehrada 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 1785
LV 1876
spoluvlastník 2632

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 11.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 22.03.2019 23:46

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".