k.ú.: 698784 - Moravská Chrastová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 577863 - Brněnec NUTS5 CZ0533577863
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 24556
zahrada 268 179114
ovoc. sad 2 5045
travní p. 244 911729
lesní poz 146 2254489
vodní pl. tok přirozený 3 1703
vodní pl. tok umělý 5 2352
zast. pl. společný dvůr 4 491
zast. pl. zbořeniště 4 1279
zast. pl. 373 85429
ostat.pl. dráha 3 45406
ostat.pl. jiná plocha 63 33490
ostat.pl. manipulační pl. 27 42432
ostat.pl. neplodná půda 111 117666
ostat.pl. ostat.komunikace 132 85529
ostat.pl. silnice 14 64342
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 7207
ostat.pl. zeleň 20 12704
Celkem KN 1450 3874963
Par. DKM 1450 3874963
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 115
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 84
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 93
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 368
byt.z. byt 84
byt.z. garáž 6
Celkem JED 90
LV 416
spoluvlastník 597

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2000
ZMVM 1:2000 01.07.1988 29.09.2000
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.07.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 06:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.