k.ú.: 698903 - Moravské Budějovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591181 - Moravské Budějovice NUTS5 CZ0634591181
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3260 13774672
zahrada skleník-pařeniš. 1 22
zahrada 1561 723419
ovoc. sad 2 5275
travní p. 482 811572
lesní poz les s budovou 1 47
lesní poz 81 2348464
vodní pl. nádrž přírodní 2 2106
vodní pl. nádrž umělá 11 29872
vodní pl. rybník 33 559285
vodní pl. tok přirozený 34 58450
vodní pl. tok umělý 62 23344
vodní pl. zamokřená pl. 1 2912
zast. pl. společný dvůr 10 2641
zast. pl. zbořeniště 38 4910
zast. pl. 3168 787678
ostat.pl. dráha 23 155166
ostat.pl. jiná plocha 722 505685
ostat.pl. manipulační pl. 230 284276
ostat.pl. neplodná půda 21 16582
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 569
ostat.pl. ostat.komunikace 952 594127
ostat.pl. pohřeb. 3 11990
ostat.pl. silnice 213 415590
ostat.pl. skládka 1 16
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 50 37803
ostat.pl. zeleň 33 34971
Celkem KN 10996 21191444
Par. DKM 10996 21191444
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 15
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 88
č.p. doprava 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 25
č.p. obchod 17
č.p. obč.vyb 23
č.p. obč.vyb. 31
č.p. rod.dům 1434
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 23
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 93
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 630
bez čp/če jiná st. 286
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 36
bez čp/če rod.dům 50
bez čp/če rod.rekr 15
bez čp/če tech.vyb 34
bez čp/če výroba 101
bez čp/če zem.stav 123
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 3066
byt.z. byt 1154
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 65
byt.z. j.nebyt 16
obč.z. byt 87
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 1327
LV 3939
spoluvlastník 6788

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2004
ZMVM 1:1000 01.10.1987 31.12.2004 intravilán
Ins. A 1:1000 01.10.1987 31.12.2004 intravilán
ZMVM 1:1000 01.10.1987 31.12.2004 extravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 28.05.2022 06:12

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.