k.ú.: 699080 - Moravský Beroun - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 597678 - Moravský Beroun NUTS5 CZ0712597678
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71102 - Moravský Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 3739599
zahrada 456 240764
travní p. mez, stráň 12 297489
travní p. 294 5153756
lesní poz ostat.komunikace 9 14795
lesní poz 133 3786999
vodní pl. nádrž umělá 1 26392
vodní pl. tok přirozený 19 85906
vodní pl. tok umělý 5 13612
vodní pl. zamokřená pl. 3 14419
zast. pl. společný dvůr 3 405
zast. pl. zbořeniště 34 6588
zast. pl. 903 273158
ostat.pl. dráha 1 56674
ostat.pl. jiná plocha 303 426726
ostat.pl. manipulační pl. 49 148493
ostat.pl. neplodná půda 64 111198
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 560
ostat.pl. ostat.komunikace 190 219855
ostat.pl. pohřeb. 2 14543
ostat.pl. silnice 17 181507
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 41801
ostat.pl. zeleň 120 190190
Celkem KN 2696 15045429
Par. DKM 2696 15045429
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 301
č.p. byt.dům 22
č.p. doprava 1
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 12
č.p. obč.vyb 26
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 71
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 3
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 253
bez čp/če jiná st. 81
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 19
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 41
Celkem BUD 889
byt.z. byt 345
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 150
obč.z. garáž 2
Celkem JED 499
LV 1024
spoluvlastník 1644

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.1998
ZMVM 1:2000 01.07.1988 29.12.1998
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.07.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.