k.ú.: 699233 - Moravský Písek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586404 - Moravský Písek NUTS5 CZ0645586404
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62183 - Veselí nad Moravou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2734 6101735
vinice 6 16526
zahrada 807 391633
travní p. 352 1376958
lesní poz les(ne hospodář) 10 53890
lesní poz 292 3898446
vodní pl. nádrž umělá 22 116801
vodní pl. rybník 1 7456
vodní pl. tok přirozený 15 45541
vodní pl. tok umělý 23 71161
vodní pl. zamokřená pl. 12 533114
zast. pl. společný dvůr 8 1717
zast. pl. zbořeniště 13 2742
zast. pl. 1038 391635
ostat.pl. dráha 49 164755
ostat.pl. jiná plocha 336 288544
ostat.pl. manipulační pl. 209 165838
ostat.pl. neplodná půda 30 79086
ostat.pl. ostat.komunikace 354 441855
ostat.pl. pohřeb. 1 11402
ostat.pl. silnice 159 168211
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 61086
ostat.pl. zeleň 150 499384
Celkem KN 6626 14889516
Par. DKM 6626 14889516
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 713
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 25
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 87
bez čp/če les.hosp 5
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če prům.obj 27
bez čp/če rod.dům 6
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 1009
byt.z. byt 19
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 4
Celkem JED 27
LV 1604
spoluvlastník 2826

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.12.2007 1:1000 07.12.2007 *) extravilán k.ú.
DKM 1:1000 30.11.2000
ZMVM 1:2000 02.05.1996 30.11.2000
S-SK ŠS 1:2880 1827 02.05.1996 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 19.05.2022 08:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.