k.ú.: 699250 - Moravský Žižkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584673 - Moravský Žižkov NUTS5 CZ0644584673
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2205 10961364
vinice 1394 885444
zahrada 503 318855
ovoc. sad 19 244587
lesní poz 3 9723
vodní pl. rybník 3 65860
vodní pl. tok přirozený 16 55218
vodní pl. zamokřená pl. 4 25644
zast. pl. společný dvůr 5 793
zast. pl. zbořeniště 5 1162
zast. pl. 789 288031
ostat.pl. jiná plocha 198 132976
ostat.pl. manipulační pl. 31 98909
ostat.pl. neplodná půda 1 84
ostat.pl. ostat.komunikace 735 263451
ostat.pl. pohřeb. 1 7713
ostat.pl. silnice 9 79232
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11173
ostat.pl. zeleň 32 88138
Celkem KN 5954 13538357
EN 3 3968
PK 4 18165
Celkem ZE 7 22133
Par. DKM 5954 13538357
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 487
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. adminis. 1
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 5
č.e. ubyt.zař 1
č.e. výroba 3
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 125
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 32
rozestav. 2
Celkem BUD 771
byt.z. byt 28
Celkem JED 28
LV 1435
spoluvlastník 2168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.10.2009 Z-11155/2009-704
ZMVM 1:2000 01.08.1989 02.10.2009 1.11.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.08.1989 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 17.05.2022 05:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.