k.ú.: 699284 - Morkůvky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče u Brna telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584681 - Morkůvky NUTS5 CZ0644584681
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62072 - Klobouky u Brna

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2933 4266456
vinice 228 80047
zahrada 245 85906
ovoc. sad 95 171146
travní p. 299 284841
lesní poz 395 1402552
vodní pl. nádrž umělá 4 4433
vodní pl. tok přirozený 188 31027
zast. pl. společný dvůr 1 287
zast. pl. zbořeniště 15 1772
zast. pl. 356 125758
ostat.pl. jiná plocha 66 41886
ostat.pl. manipulační pl. 96 49905
ostat.pl. neplodná půda 40 9255
ostat.pl. ostat.komunikace 529 125867
ostat.pl. pohřeb. 3 2129
ostat.pl. silnice 13 49010
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 18140
ostat.pl. zeleň 30 3295
Celkem KN 5540 6753712
Par. KMD 5540 6753712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 222
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 1
Celkem BUD 295
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 677
spoluvlastník 1031

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.02.2010
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.02.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 22.05.2022 18:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.