k.ú.: 699357 - Most I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567027 - Most NUTS5 CZ0425567027
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 158621
zahrada 10 9351
travní p. 16 464284
lesní poz les(ne hospodář) 51 1421106
lesní poz 24 204645
vodní pl. nádrž umělá 1 18258
vodní pl. tok přirozený 3 79923
vodní pl. zamokřená pl. 3 108303
zast. pl. zbořeniště 2 2027
zast. pl. 342 41689
ostat.pl. dráha 23 287640
ostat.pl. jiná plocha 217 4919960
ostat.pl. manipulační pl. 96 336390
ostat.pl. neplodná půda 4 13575
ostat.pl. ostat.komunikace 72 135935
ostat.pl. pohřeb. 4 108691
ostat.pl. silnice 27 214136
ostat.pl. skládka 6 36407
ostat.pl. zeleň 11 603785
Celkem KN 918 9164726
Par. DKM 918 9164726
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 1
č.p. výroba 5
bez čp/če doprava 18
bez čp/če garáž 264
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 12
Celkem BUD 333
LV 57
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1997
ZMVM 1:2000 15.11.1990 31.12.1996 část v měřítku 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1842 14.11.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 17.05.2022 09:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.