k.ú.: 699691 - Rudolice nad Bílinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567027 - Most NUTS5 CZ0425567027
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 580821
vinice 6 353988
zahrada 111 57413
ovoc. sad 2 18512
travní p. mez, stráň 4 3863
travní p. 98 503469
lesní poz les(ne hospodář) 7 192252
vodní pl. rybník 1 624
vodní pl. tok přirozený 3 4885
vodní pl. zamokřená pl. 1 300
zast. pl. společný dvůr 2 248
zast. pl. zbořeniště 6 862
zast. pl. 210 59716
ostat.pl. dráha 5 23248
ostat.pl. jiná plocha 64 80832
ostat.pl. manipulační pl. 44 129078
ostat.pl. neplodná půda 45 52197
ostat.pl. ostat.komunikace 51 117350
ostat.pl. silnice 7 4564
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7904
Celkem KN 739 2192126
Par. DKM 739 2192126
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 55
č.p. tech.vyb 1
č.e. garáž 50
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 203
LV 220
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1997
ZMVM 1:2000 15.11.1990 31.12.1996
S-SK GS 1:2880 1842 14.11.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 16.05.2022 17:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.