k.ú.: 699748 - Střimice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567027 - Most NUTS5 CZ0425567027
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 415203
travní p. 8 322316
lesní poz les(ne hospodář) 26 311240
lesní poz 10 32636
zast. pl. 9 4113
ostat.pl. jiná plocha 40 1169532
ostat.pl. manipulační pl. 1 4235
ostat.pl. neplodná půda 1 1709
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 6587
ostat.pl. ostat.komunikace 21 43641
ostat.pl. silnice 4 75987
ostat.pl. skládka 2 40475
ostat.pl. zeleň 9 1557210
Celkem KN 152 3984884
Par. DKM 152 3984884
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
Celkem BUD 9
LV 13
spoluvlastník 18

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.1999
S-SK GS 1:2880 1890 31.10.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 18.05.2022 11:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.