k.ú.: 699756 - Debrné u Mostku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579556 - Mostek NUTS5 CZ0525579556
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 7316
zahrada 52 48409
travní p. 306 677115
lesní poz 110 1556391
vodní pl. tok přirozený 5 41854
vodní pl. tok umělý 4 3393
vodní pl. zamokřená pl. 3 4847
zast. pl. zbořeniště 1 234
zast. pl. 70 25046
ostat.pl. jiná plocha 104 52156
ostat.pl. manipulační pl. 4 1859
ostat.pl. neplodná půda 36 15677
ostat.pl. ostat.komunikace 49 35930
ostat.pl. pohřeb. 1 1211
ostat.pl. silnice 46 51886
Celkem KN 799 2523324
Par. KMD 799 2523324
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
rozestav. 1
Celkem BUD 70
LV 92
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.07.2013
S-SK GS 1:2880 1841 09.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 10:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.