k.ú.: 699811 - Souvrať - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579556 - Mostek NUTS5 CZ0525579556
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 102 296632
zahrada 138 212757
travní p. 368 556294
lesní poz 165 3464268
vodní pl. nádrž umělá 3 4708
vodní pl. tok přirozený 10 43430
vodní pl. tok umělý 10 4458
vodní pl. zamokřená pl. 2 233
zast. pl. zbořeniště 7 1077
zast. pl. 203 37849
ostat.pl. dráha 1 35738
ostat.pl. jiná plocha 27 12909
ostat.pl. manipulační pl. 4 2380
ostat.pl. neplodná půda 105 60923
ostat.pl. ostat.komunikace 110 76721
ostat.pl. pohřeb. 1 272
ostat.pl. silnice 2 22443
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1186
ostat.pl. zeleň 1 334
Celkem KN 1261 4834612
Par. KMD 1261 4834612
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 89
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 203
LV 256
spoluvlastník 347

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.06.2012
S-SK GS 1:2880 1841 07.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.05.2022 03:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.