k.ú.: 699853 - Mostiště u Velkého Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597007 - Velké Meziříčí NUTS5 CZ0635597007
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 318 1761190
zahrada 206 138035
travní p. 322 789792
lesní poz les s budovou 1 30
lesní poz 242 860412
vodní pl. nádrž přírodní 1 62
vodní pl. nádrž umělá 6 57813
vodní pl. rybník 2 14604
vodní pl. tok přirozený 10 47393
vodní pl. tok umělý 7 4837
zast. pl. společný dvůr 2 122
zast. pl. zbořeniště 3 472
zast. pl. 279 81001
ostat.pl. jiná plocha 154 70415
ostat.pl. manipulační pl. 53 38870
ostat.pl. mez, stráň 2 613
ostat.pl. neplodná půda 140 106878
ostat.pl. ostat.komunikace 130 94541
ostat.pl. pohřeb. 10 4959
ostat.pl. silnice 47 67850
ostat.pl. skládka 1 855
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 12466
ostat.pl. zamokřená pl. 1 802
ostat.pl. zeleň 4 858
Celkem KN 1946 4154870
Par. KMD 1946 4154870
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 11
č.p. rod.dům 140
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 30
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 264
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 358
spoluvlastník 461

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 27.05.2022 21:37

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.