k.ú.: 699896 - Mosty u Jablunkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598453 - Mosty u Jablunkova NUTS5 CZ0802598453
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2052 3883697
zahrada 940 590937
travní p. 3983 5982637
lesní poz ostat.komunikace 2 1566
lesní poz 710 21060970
vodní pl. nádrž umělá 5 6429
vodní pl. tok přirozený 31 22036
vodní pl. zamokřená pl. 15 48659
zast. pl. společný dvůr 64 30475
zast. pl. zbořeniště 114 17206
zast. pl. 1814 340191
ostat.pl. dráha 22 382493
ostat.pl. jiná plocha 347 136504
ostat.pl. manipulační pl. 17 20715
ostat.pl. neplodná půda 260 272516
ostat.pl. ostat.komunikace 830 578510
ostat.pl. pohřeb. 2 4447
ostat.pl. silnice 72 463206
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 64671
ostat.pl. zeleň 12 7321
Celkem KN 11318 33915186
Par. KMD 11318 33915186
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 312
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 20
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 772
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 126
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 92
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 229
bez čp/če zem.used 23
rozestav. 4
Celkem BUD 1719
byt.z. byt 36
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 14
Celkem JED 53
LV 2573
spoluvlastník 7609

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 25.06.2017 reprodukce otisku mapy z r. 1928


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 18.05.2022 19:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.