k.ú.: 699934 - Mošnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568686 - Mošnov NUTS5 CZ0804568686
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81122 - Příbor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 432 4403198
zahrada 480 310131
travní p. 259 1213483
lesní poz 151 1519326
vodní pl. tok přirozený 18 159415
vodní pl. tok umělý 10 7545
zast. pl. společný dvůr 1 226
zast. pl. zbořeniště 6 1770
zast. pl. 522 475345
ostat.pl. jiná plocha 512 1324011
ostat.pl. manipulační pl. 93 195306
ostat.pl. neplodná půda 82 105845
ostat.pl. ost.dopravní pl. 17 1367330
ostat.pl. ostat.komunikace 546 638435
ostat.pl. pohřeb. 4 3103
ostat.pl. silnice 36 127772
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 29421
ostat.pl. zeleň 52 190547
Celkem KN 3230 12072209
PK 61 159674
GP 86 347469
Celkem ZE 147 507143
Par. DKM 505 4919964
Par. KMD 2340 5245286
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 15
č.p. jiná st. 33
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 240
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 10
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 20
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 88
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 504
byt.z. byt 10
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 12
LV 517
spoluvlastník 782

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.05.2019
KMD 1:1000 30.09.2014 na části k.ú. mimo KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1833 reprodukce otisku mapy z r. 1925


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 26.05.2022 14:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.