k.ú.: 699977 - Mouřínov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 557048 - Mouřínov NUTS5 CZ0646557048
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 790 4155510
zahrada 278 197790
travní p. 76 113455
lesní poz 227 6195324
vodní pl. nádrž přírodní 1 94
vodní pl. nádrž umělá 10 46564
vodní pl. tok přirozený 11 35668
vodní pl. zamokřená pl. 10 45522
zast. pl. zbořeniště 6 1322
zast. pl. 248 94837
ostat.pl. jiná plocha 150 262221
ostat.pl. manipulační pl. 4 36424
ostat.pl. neplodná půda 22 20093
ostat.pl. ostat.komunikace 76 197615
ostat.pl. silnice 7 27647
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15093
ostat.pl. zeleň 8 70913
Celkem KN 1928 11516092
Par. DKM 1704 5296505
Par. KMD 224 6219587
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 162
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. garáž 6
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 239
byt.z. byt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 6
LV 388
spoluvlastník 550

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2018
KMD 1:1000 14.11.2017 pouze lesní komplex v jižní části k.ú.
DKM-KPÚ 08.06.2009 1:1000 29.06.2009 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 16.12.2018 pouze intravilán obce


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 18.05.2022 07:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.