k.ú.: 699985 - Moutnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583448 - Moutnice NUTS5 CZ0643583448
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6221 - Židlochovice
Pověřený obecní úřad 62211 - Židlochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1162 5965088
zahrada 470 244525
ovoc. sad 9 73556
travní p. 24 102366
lesní poz 11 73574
vodní pl. nádrž umělá 2 796
vodní pl. tok přirozený 8 31692
vodní pl. tok umělý 31 9298
zast. pl. společný dvůr 2 488
zast. pl. zbořeniště 7 928
zast. pl. 500 167044
ostat.pl. jiná plocha 110 50309
ostat.pl. manipulační pl. 54 48112
ostat.pl. neplodná půda 1 144
ostat.pl. ostat.komunikace 268 223673
ostat.pl. pohřeb. 1 5509
ostat.pl. silnice 42 75362
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 17102
ostat.pl. zeleň 15 4207
Celkem KN 2720 7093773
Par. DKM 2720 7093773
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 359
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 38
Celkem BUD 468
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 698
spoluvlastník 965

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 07.04.2003
DKM-KPÚ 04.06.2001 1:2500 19.02.2002 *)
ZMVM 1:2000 01.05.1992 06.04.2003
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.04.1992


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 17:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.