k.ú.: 700100 - Mramotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593711 - Znojmo NUTS5 CZ0647593711
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 462 5099733
zahrada 185 124480
ovoc. sad 7 37326
travní p. 38 63231
lesní poz 14 218321
vodní pl. nádrž umělá 10 9299
vodní pl. rybník 1 486
vodní pl. tok přirozený 30 72800
zast. pl. společný dvůr 5 1718
zast. pl. zbořeniště 4 817
zast. pl. 321 119786
ostat.pl. jiná plocha 52 41436
ostat.pl. manipulační pl. 30 33458
ostat.pl. neplodná půda 5 4253
ostat.pl. ostat.komunikace 110 110550
ostat.pl. pohřeb. 1 1773
ostat.pl. silnice 16 90662
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 10806
ostat.pl. zeleň 18 7582
Celkem KN 1314 6048517
Par. KMD 1314 6048517
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 177
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 32
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 42
Celkem BUD 311
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 371
spoluvlastník 491

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2017
KM-D 1:1000 07.03.2001 16.11.2017
S-SK ŠD 1:2500 1921 06.03.2001 extravilán
S-SK ŠD 1:1250 1917 06.03.2001 intravilán (Mramotice+Kasárna)


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 25.05.2022 13:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.