k.ú.: 700126 - Mrlínek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 553905 - Mrlínek NUTS5 CZ0721553905
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 7 72457
orná půda školka 1 427
orná půda 354 2590533
zahrada 171 147287
ovoc. sad 7 22473
travní p. mez, stráň 4 4077
travní p. 241 371687
lesní poz 94 392760
vodní pl. nádrž umělá 1 626
vodní pl. rybník 1 4163
vodní pl. tok přirozený 47 27959
zast. pl. zbořeniště 1 36
zast. pl. 161 56936
ostat.pl. jiná plocha 82 26962
ostat.pl. manipulační pl. 15 40754
ostat.pl. neplodná půda 10 5165
ostat.pl. ostat.komunikace 54 98767
ostat.pl. pohřeb. 2 4630
ostat.pl. silnice 7 35037
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12668
ostat.pl. zeleň 14 15555
Celkem KN 1277 3930959
Par. DKM 1271 3930726
Par. KMD 6 233
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 99
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 157
LV 261
spoluvlastník 366

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.09.2021
DKM-KPÚ 1:1000 19.12.2019
KMD 1:1000 24.04.2014 06.09.2021
KM-D 1:2000 02.10.2000 24.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1830 02.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 23.05.2022 08:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.