k.ú.: 700169 - Mrtník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559245 - Mrtník NUTS5 CZ0325559245
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32063 - Plasy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 365
orná půda školka 1 2095
orná půda 605 1609925
zahrada 173 125714
travní p. 105 62683
lesní poz les s budovou 1 320
lesní poz 202 1891057
vodní pl. nádrž umělá 3 2154
vodní pl. tok přirozený 95 5052
vodní pl. tok umělý 6 1100
vodní pl. zamokřená pl. 1 166
zast. pl. společný dvůr 2 10
zast. pl. 219 64648
ostat.pl. jiná plocha 72 21762
ostat.pl. manipulační pl. 8 3326
ostat.pl. mez, stráň 5 532
ostat.pl. neplodná půda 10 1350
ostat.pl. ostat.komunikace 145 58799
ostat.pl. silnice 9 37182
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12918
ostat.pl. zeleň 10 3912
Celkem KN 1676 3905070
Par. DKM 1676 3905070
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 126
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 213
LV 219
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.08.2004
ZMVM 1:2000 01.07.1982 01.08.2004
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.05.2022 03:33

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.