k.ú.: 700177 - Benetice u Světlé nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 582662
zahrada 42 28480
travní p. 50 133791
lesní poz ostat.komunikace 1 874
lesní poz 77 2948706
vodní pl. nádrž umělá 3 1015
zast. pl. 39 14011
ostat.pl. jiná plocha 35 22758
ostat.pl. manipulační pl. 2 785
ostat.pl. neplodná půda 17 6952
ostat.pl. ostat.komunikace 36 39244
ostat.pl. silnice 6 20073
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7689
Celkem KN 380 3807040
Par. KMD 380 3807040
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 17
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 34
LV 55
spoluvlastník 70

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.09.2009
S-SK GS 1:2880 1838 16.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 22:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.