k.ú.: 700193 - Mrzkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 189 1163581
zahrada mez, stráň 1 1950
zahrada 95 75758
travní p. mez, stráň 4 3822
travní p. 207 235559
lesní poz 114 374311
vodní pl. nádrž umělá 6 11251
vodní pl. rybník 1 7646
vodní pl. tok přirozený 6 48955
zast. pl. zbořeniště 2 841
zast. pl. 138 44931
ostat.pl. dráha 11 26577
ostat.pl. jiná plocha 98 38466
ostat.pl. manipulační pl. 31 37959
ostat.pl. neplodná půda 52 20249
ostat.pl. ostat.komunikace 88 57136
ostat.pl. silnice 6 22779
ostat.pl. zeleň 2 395
Celkem KN 1051 2172166
Par. KMD 1051 2172166
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 71
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 136
obč.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 174
spoluvlastník 254

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2009
S-SK GS 1:2880 1838 02.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 28.05.2022 06:15

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.