k.ú.: 700207 - Mříčná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577332 - Mříčná NUTS5 CZ0514577332
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 447 3080855
zahrada 128 137686
ovoc. sad 2 7984
travní p. 1269 3420898
lesní poz 371 2765483
vodní pl. nádrž přírodní 7 2270
vodní pl. nádrž umělá 2 8949
vodní pl. rybník 1 1756
vodní pl. tok přirozený 50 45195
vodní pl. tok umělý 15 4936
vodní pl. zamokřená pl. 4 5701
zast. pl. společný dvůr 1 17
zast. pl. zbořeniště 17 2875
zast. pl. 360 81840
ostat.pl. jiná plocha 26 16575
ostat.pl. manipulační pl. 30 28921
ostat.pl. neplodná půda 261 79133
ostat.pl. ostat.komunikace 335 212552
ostat.pl. pohřeb. 2 4744
ostat.pl. silnice 15 119685
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 20021
ostat.pl. zeleň 3 257
Celkem KN 3349 10048333
Par. KMD 3349 10048333
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 186
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 44
Celkem BUD 348
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 465
spoluvlastník 737

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.04.2015
S-SK GS 1:2880 1842 28.04.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 16.05.2022 13:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.