k.ú.: 700215 - Mstišov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567507 - Dubí NUTS5 CZ0426567507
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 293 524387
zahrada 233 90271
travní p. 86 278757
lesní poz les(ne hospodář) 97 4163360
lesní poz ostat.komunikace 2 4635
lesní poz 33 80596
vodní pl. nádrž umělá 5 141421
vodní pl. rybník 1 510
vodní pl. tok přirozený 17 11635
zast. pl. společný dvůr 3 164
zast. pl. zbořeniště 8 3140
zast. pl. 337 81526
ostat.pl. dráha 1 16534
ostat.pl. jiná plocha 122 145928
ostat.pl. manipulační pl. 65 67132
ostat.pl. neplodná půda 101 235723
ostat.pl. ostat.komunikace 83 61270
ostat.pl. silnice 40 84634
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5651
ostat.pl. zeleň 10 11596
Celkem KN 1541 6008870
Par. DKM 1450 2845504
Par. KMD 91 3163366
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 110
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 97
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 20
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 328
LV 457
spoluvlastník 655

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2009 extr.
DKM 1:1000 11.06.2003 převod intr.
THM-V 1:1000 01.11.1980 11.06.2003 intr.
S-SK GS 1:2880 1842 21.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 18.05.2022 11:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.