k.ú.: 700258 - Mšené-lázně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565318 - Mšené-lázně NUTS5 CZ0423565318
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 554 4711085
zahrada 183 113483
ovoc. sad 7 42210
travní p. 227 492367
lesní poz les(ne hospodář) 14 89116
lesní poz 101 1161842
vodní pl. nádrž umělá 7 11289
vodní pl. tok přirozený 50 18322
vodní pl. zamokřená pl. 5 5763
zast. pl. společný dvůr 11 4038
zast. pl. zbořeniště 25 7290
zast. pl. 427 157102
ostat.pl. dráha 21 60847
ostat.pl. jiná plocha 191 204792
ostat.pl. manipulační pl. 100 56770
ostat.pl. neplodná půda 153 234174
ostat.pl. ostat.komunikace 151 143649
ostat.pl. silnice 8 77843
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8571
ostat.pl. zeleň 45 76350
Celkem KN 2286 7676903
Par. DKM 2286 7676903
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 153
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 82
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 8
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 417
byt.z. byt 85
byt.z. j.nebyt 10
obč.z. byt 5
Celkem JED 100
LV 500
spoluvlastník 757

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2016
FÚO 1:2000 01.01.1980 12.12.2016 intravilán
FÚO 1:5000 01.01.1980 12.12.2016 extravilán
S-SK GS 1:2880 1840 01.01.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 01:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.