k.ú.: 700282 - Olešno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535052 - Mšeno NUTS5 CZ0206535052
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21142 - Mšeno

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 27460
zahrada 62 55824
ovoc. sad 5 14855
travní p. 124 1183687
lesní poz 301 2618446
vodní pl. nádrž přírodní 2 634
vodní pl. rybník 1 12960
vodní pl. tok přirozený 16 11275
vodní pl. zamokřená pl. 47 183766
zast. pl. společný dvůr 2 563
zast. pl. zbořeniště 2 336
zast. pl. 92 38992
ostat.pl. dráha 1 99
ostat.pl. jiná plocha 41 44719
ostat.pl. manipulační pl. 23 14427
ostat.pl. neplodná půda 72 69668
ostat.pl. ostat.komunikace 124 129555
ostat.pl. silnice 12 45513
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 422
ostat.pl. zeleň 3 8239
Celkem KN 936 4461440
Par. DKM 226 1529430
Par. KMD 710 2932010
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 92
LV 110
spoluvlastník 142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 30.03.2018 1:1000 04.04.2018 *) KoPÚ
KMD 1:1000 24.06.2016 na části mimo KPÚ
S-SK GS 1:2880 1843 04.04.2018 28.02.1824 1:2880, Na části rozpracované KPÚ


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 17.05.2022 00:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.