k.ú.: 700347 - Mukařov u Jablonce nad Nisou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563706 - Malá Skála NUTS5 CZ0512563706
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 346144
zahrada 260 227860
ovoc. sad 3 21828
travní p. 370 753633
lesní poz les(ne hospodář) 1 1547
lesní poz 203 1229109
vodní pl. nádrž umělá 3 474
vodní pl. tok přirozený 4 3049
vodní pl. zamokřená pl. 2 4597
zast. pl. zbořeniště 6 693
zast. pl. 210 24506
ostat.pl. jiná plocha 8 5538
ostat.pl. manipulační pl. 9 3795
ostat.pl. neplodná půda 72 49356
ostat.pl. ostat.komunikace 60 47891
ostat.pl. silnice 7 47267
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1971
ostat.pl. zeleň 5 3232
Celkem KN 1290 2772490
Par. KMD 1290 2772490
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 67
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 58
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 206
LV 272
spoluvlastník 370

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 21.11.2012 1:1000 21.11.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1824 21.11.2012 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 18.05.2022 22:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.