k.ú.: 700444 - Mutěnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586412 - Mutěnice NUTS5 CZ0645586412
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6206 - Hodonín
Pověřený obecní úřad 62061 - Hodonín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4354 18754532
vinice 1850 3770723
zahrada 1027 404402
ovoc. sad 18 31764
travní p. 112 920923
lesní poz ostat.komunikace 15 45334
lesní poz 422 3669212
vodní pl. nádrž přírodní 1 131
vodní pl. nádrž umělá 3 22927
vodní pl. rybník 9 1387117
vodní pl. tok přirozený 68 217036
vodní pl. tok umělý 31 10419
vodní pl. zamokřená pl. 2 43892
zast. pl. společný dvůr 17 5476
zast. pl. zbořeniště 56 10891
zast. pl. 2145 569287
ostat.pl. dráha 18 184707
ostat.pl. jiná plocha 517 304490
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 621
ostat.pl. manipulační pl. 128 193912
ostat.pl. neplodná půda 362 443519
ostat.pl. ostat.komunikace 751 820824
ostat.pl. pohřeb. 2 14936
ostat.pl. silnice 55 232621
ostat.pl. skládka 2 64211
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 50429
ostat.pl. zeleň 54 187669
Celkem KN 12031 32362005
Par. DKM 12031 32362005
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 530
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 602
č.p. skleník 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 138
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. ubyt.zař 4
č.e. víceúčel 2
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 546
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 65
rozestav. 9
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 2045
byt.z. byt 14
obč.z. byt 38
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 57
LV 3380
spoluvlastník 4624

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.11.2020 1:1000 21.11.2020 *)
DKM-KPÚ 1:1000 27.04.2015
DKM 1:1000 16.04.2014
THM-G 1:2000 01.01.1969 21.11.2020
THM-V 1:2000 01.01.1969 16.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1969 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 18.05.2022 17:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.