k.ú.: 700495 - Holušice u Mužetic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551716 - Sedlice NUTS5 CZ0316551716
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 476 2318997
zahrada 58 73493
travní p. 183 392618
lesní poz 67 2537793
vodní pl. nádrž umělá 10 77883
vodní pl. rybník 1 6161
vodní pl. tok umělý 31 6009
vodní pl. zamokřená pl. 4 1145
zast. pl. společný dvůr 1 414
zast. pl. 90 55867
ostat.pl. jiná plocha 30 75781
ostat.pl. manipulační pl. 28 19563
ostat.pl. neplodná půda 34 24745
ostat.pl. ostat.komunikace 71 83622
ostat.pl. silnice 1 8844
Celkem KN 1085 5682935
Par. KMD 1085 5682935
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 8
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 6
Celkem BUD 86
LV 141
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2012
S-SK GS 1:2880 1837 28.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 24.05.2022 13:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.