k.ú.: 700533 - Myslejovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589748 - Myslejovice NUTS5 CZ0713589748
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1258 2084031
zahrada 224 143643
ovoc. sad 177 373188
travní p. 331 377343
lesní poz les(ne hospodář) 2 3231
lesní poz 73 524528
vodní pl. tok přirozený 87 12762
zast. pl. zbořeniště 4 328
zast. pl. 334 80644
ostat.pl. jiná plocha 54 12967
ostat.pl. manipulační pl. 113 32176
ostat.pl. neplodná půda 19 15904
ostat.pl. ostat.komunikace 285 56633
ostat.pl. pohřeb. 5 3968
ostat.pl. silnice 6 69046
ostat.pl. zeleň 1 170
Celkem KN 2973 3790562
Par. KMD 2973 3790562
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 155
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 2
Celkem BUD 257
byt.z. byt 15
byt.z. garáž 2
Celkem JED 17
LV 398
spoluvlastník 736

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 04.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 07:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.