k.ú.: 700541 - Mysletice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587559 - Mysletice NUTS5 CZ0632587559
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 371 1688149
zahrada 97 44320
ovoc. sad 7 18425
travní p. 176 397611
lesní poz 184 510889
vodní pl. nádrž umělá 1 291
vodní pl. rybník 5 44120
vodní pl. tok přirozený 7 1254
vodní pl. zamokřená pl. 2 222
zast. pl. zbořeniště 1 148
zast. pl. 78 25542
ostat.pl. jiná plocha 76 65700
ostat.pl. manipulační pl. 35 37458
ostat.pl. neplodná půda 12 6382
ostat.pl. ostat.komunikace 60 37762
ostat.pl. silnice 3 39775
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 657
ostat.pl. zeleň 2 1724
Celkem KN 1118 2920429
Par. KMD 1118 2920429
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 32
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 66
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 131
spoluvlastník 181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2016
KM-D 1:2000 08.09.2000 13.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 08.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 22:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.