k.ú.: 700550 - Olší u Telče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587214 - Olší NUTS5 CZ0632587214
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 766413
zahrada 64 29585
ovoc. sad 2 9373
travní p. 171 825211
lesní poz les s budovou 1 33
lesní poz 176 1488400
vodní pl. nádrž umělá 2 1875
vodní pl. rybník 13 206734
vodní pl. tok umělý 5 1475
vodní pl. zamokřená pl. 4 9276
zast. pl. 69 32717
ostat.pl. jiná plocha 58 64816
ostat.pl. manipulační pl. 5 4275
ostat.pl. neplodná půda 96 107382
ostat.pl. ostat.komunikace 47 39193
ostat.pl. silnice 2 25845
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1502
Celkem KN 804 3614105
Par. KMD 804 3614105
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz př. 7
Celkem BUD 67
LV 78
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.01.2017
KM-D 1:2000 05.10.2000 06.01.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 05.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 14:26

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.