k.ú.: 700568 - Zadní Vydří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587231 - Zadní Vydří NUTS5 CZ0632587231
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 492 2540907
zahrada 62 31744
ovoc. sad 1 7617
travní p. 190 299490
lesní poz 213 724784
vodní pl. rybník 6 18642
vodní pl. tok přirozený 8 820
zast. pl. zbořeniště 1 159
zast. pl. 37 31017
ostat.pl. jiná plocha 67 54236
ostat.pl. manipulační pl. 4 10340
ostat.pl. neplodná půda 37 38247
ostat.pl. ostat.komunikace 40 62082
ostat.pl. silnice 3 22946
Celkem KN 1161 3843031
Par. KMD 1161 3843031
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 34
LV 71
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2016
KM-D 1:2000 29.12.2000 06.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 28.05.2022 18:37

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.