k.ú.: 700576 - Mysletín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561819 - Mysletín NUTS5 CZ0633561819
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 1788017
zahrada 72 42050
travní p. 210 779954
lesní poz les s budovou 5 267
lesní poz 130 1219337
vodní pl. nádrž umělá 5 11922
vodní pl. rybník 6 16809
vodní pl. tok přirozený 13 12820
vodní pl. tok umělý 9 1235
vodní pl. zamokřená pl. 5 3063
zast. pl. společný dvůr 19 1516
zast. pl. zbořeniště 5 613
zast. pl. 81 27382
ostat.pl. jiná plocha 82 67121
ostat.pl. manipulační pl. 24 22091
ostat.pl. neplodná půda 75 48616
ostat.pl. ostat.komunikace 113 53183
ostat.pl. silnice 2 45062
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4797
Celkem KN 997 4145855
Par. KMD 997 4145855
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 85
LV 114
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.05.2010
S-SK GS 1:2880 1838 10.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 06:17

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.