k.ú.: 700584 - Mysliboř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587567 - Mysliboř NUTS5 CZ0632587567
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 235 4387911
zahrada 145 123264
ovoc. sad 1 1337
travní p. 101 564700
lesní poz les s budovou 1 36
lesní poz 299 1578205
vodní pl. rybník 13 51696
vodní pl. tok přirozený 18 22937
vodní pl. tok umělý 3 1283
zast. pl. 130 64009
ostat.pl. dráha 1 46958
ostat.pl. jiná plocha 65 74954
ostat.pl. manipulační pl. 6 14411
ostat.pl. neplodná půda 140 162103
ostat.pl. ostat.komunikace 74 203460
ostat.pl. silnice 6 42474
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9237
ostat.pl. zamokřená pl. 1 10072
ostat.pl. zeleň 23 32094
Celkem KN 1265 7391141
Par. DKM 1265 7391141
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 62
č.p. shromaž. 1
č.p. zem.used 19
č.e. rod.rekr 3
č.e. zem.stav 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 127
byt.z. byt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 6
LV 181
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.06.2017
DKM-KPÚ 16.10.2012 1:1000 16.10.2012 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 08.06.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 21.05.2022 21:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.